ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

С.Гансэлэм

Засаг дарга

В.Рэнцэндорж

Засаг даргын орлогч

Ж.Ганбат

Засаг даргын орлогч

Ч.Бат-Эрдэнэ

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Б.Алтайбаатар

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

Д.Баттайван

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

Ч.Жаргалсайхан

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

М.Эрдэнэбилэг

Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

П.Баасан

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга

Б.Түмэнбаатар

Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

Б.Баян-Эрдэнэ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

 

НИЙТЭЛСЭН: 2017-01-25 11:13:00