ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Аймгийн цэргийн штаб нь батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцөлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд мэргэшил, арга зүйн удирдлага, туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. 

 

д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Цахим шуудан хаяг

1

М.Батсуурь

Цэргийн штабын дарга, хурандаа

70483704

Baak_m@yahoo.com

2

Г.Баасанцог

Тоо бүртгэл, нөхөн хангалтын офицер, ахмад

70483012

d.ch_baaska@yahoo.com

3

Г.Цэдэв

Дайчилгааны офицер, хошууч

70483012

Tsedev ganzorig@yahoo.com

4

Г.Мөнхбаяр

Орон нутгийн хамгаалалт, Сургалтын офицер, ахлах дэслэгч

70483012

mo_g77@yahoo.com

 

НИЙТЭЛСЭН: 2016-09-15 00:00:00