Мэдээ мэдээлэл
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тов гарлаа
...

2022-06-27 11:30:38

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
...

2020-12-18 11:08:16

Дэлгэрэнгүй ...
21 дүгээр зууны Төрийн албаны менежер
...

2020-11-24 16:05:16

Дэлгэрэнгүй ...
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИ МАГИСТРЫН “УЛИРАЛ”-ЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВЧ БАЙНА.
...

2020-11-11 16:06:01

Дэлгэрэнгүй ...
Удирдлагын академийн магистрын “улирал”-ын сургалтын элсэлтийг зохион байгуулж байна.
...

2019-05-17 07:15:06

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
...

2019-03-20 06:50:49

Дэлгэрэнгүй ...
БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ
...

2019-03-20 06:50:04

Дэлгэрэнгүй ...
Төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол боллоо
...

2019-01-14 05:46:35

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН МЭРГЭШСЭН АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ, ТҮҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ МАЯГТ
...

2018-11-12 07:21:00

Дэлгэрэнгүй ...
САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ, АМАРЖАРГАЛ САНГИЙН ТӨРИЙН БОДЛОГЫН МЕНЕЖМЕНТЭЭР МЭРГЭШҮҮЛЭХ БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ
...

2017-11-09 16:09:25

Дэлгэрэнгүй ...