зөвлөхийн үйлчилгээний тухай зарлал

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019.06.25

  1. [Говь-Алтай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар] нь [Аймгийн ерөнхий агнуур зохион байгуулалт хийх судалгаа ]-г хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Агнуурын амьтдын нөөцийг тогтоох, тархац, байршил, сүргийн бүтэц, нас, хүсний харьцааг гаргах, судалгааны ажил хийж үнэлэлт, дүгнэлт гаргана, зөвлөхийн үйлчилгээг гэрээ байгуулснаас хойш 2019 оны 10 сарын 25-ныг хүртэл хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд байна] болно.

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (эрх бүхий гэдгийг нотлох баримт бичиг улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2019 оны 7 дугаар сарын 03]-ны [17:00] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [2019 оны 07 дугаар сарын 04-ий өдрийн 10:00 цаг]–ний дотор ирүүлнэ үү.

 

Говь-Алтай аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

Нутгийн удирдлагын ордон 1 давхар 104 тоот

Утас:70484647

НИЙТЭЛСЭН: 2019-06-25 10:45:55