АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯНД НЭГДСЭН УРИАЛГА

2021.04.06

АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯН
Дэлгэрэнгүй

АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯНД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НЭГДЛЭЭ

2021.04.06

Авлигын гэмт хэргийг бууруулах, төрийн албан хаагчдыг энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлөөс ангид байлгах, урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх зорилгоор аймгийн Прокурорын газраас санаачилан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж байгаа “Судалъя, Мэдье, Сэргийлье” нөлөөллийн аянд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Дэлгэрэнгүй

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021.04.06

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй