# Гарчиг Файл
1. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 10 сарын 11-ний 378-р тогтоол Үзэх / Татах
2. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 09 сарын 13-ны 344-р тогтоол Үзэх / Татах
3. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 08 сарын 23-ны 303-р тогтоол Үзэх / Татах
4. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 08 сарын 30-ны 322-р тогтоол Үзэх / Татах
5. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 08 сарын 30-ны 312-р тогтоол Үзэх / Татах
6. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 07 сарын 5-ны 266-р тогтоол Үзэх / Татах
7. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 07 сарын 5-ны 255-р тогтоол Үзэх / Татах
8. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 07 сарын 05-ны 254-р тогтоол Үзэх / Татах
9. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 06 сарын 21-ний 234-р тогтоол Үзэх / Татах
10. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 05 сарын 31-ний 213-р тогтоол Үзэх / Татах
11. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 06 сарын 7-ний 221-р тогтоол Үзэх / Татах
12. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 04 сарын 5-ны 119-р тогтоол Үзэх / Татах
13. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 03 сарын 1-ний 79-р тогтоол Үзэх / Татах
14. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 10 сарын 04-ний 40 хурал Үзэх / Татах
15. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 09 сарын 26-ны 39 хурал Үзэх / Татах
16. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 09 сарын 13-ны 37 хурал Үзэх / Татах
17. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 06 сарын 07-ний 24 хурал Үзэх / Татах
18. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 04 сарын 31-ний 23 хурал Үзэх / Татах
19. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 05 сарын 17-ны 21 хурал Үзэх / Татах
20. МУ-ын ЗГ-ын 2023 оны 04 сарын 05-ний 15 хурал Үзэх / Татах