# Гарчиг Файл
1. ХТТШ- 2022-11 сар- зөвлөмж Үзэх / Татах
2. ЗГҮАХ-2022 -жилийн эцэс-зөвлөмж Үзэх / Татах
3. АЗДҮАХ-2022-жилийн эцэс-зөвлөмж Үзэх / Татах
4. AХЖТ-2022-жилийн эцэс-зөвлөмж Үзэх / Татах
5. 2022 оны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан Үзэх / Татах