ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ 2016 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2017.03.15

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүрэг, орон нутгийн гаргаж буй шийдвэрт иргэдийн оролцоо саналыг тусгах, Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод болгох, Төсвийн болон худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал,  иргэдийн өргөдөл гомдол хүлээн авах  шийдвэрлэх, мэдээлэл хүргэх  ажиллагааг  боловсронгуй болгох, төрийн албан хаагчдын манлайлах ур чадвар  болон шударга байдлыг дээшлүүлэх,  хүүхэд залуучуудын дунд авлигын эсрэг,  шударга ёсны талаар сурталчилгаа нөлөөллийн  ажлыг зохион байгуулах зэрэг ажлыг нэн тэргүүний  зорилт  болгон тавьж ажиллалаа. Дэлгэрэнгүй...