Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /2019 оны жилийн эцэс/

2020.03.21
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /2019 оны жилийн эцэс/ Дэлгэрэнгүй...