АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ХЭЛТЭС, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 2015 ОНЫ 03 САРЫН 02-09-НЫ ӨДРҮҮДЭД АЙМАГТ АЖИЛЛАСАН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2016.05.05