Эрээн нуур-Элсний фестиваль - "Адуучин"

2017.07.27