“АЛТАЙН ТҮНШЛЭЛ -2017” үзэсгэлэн худалдаа 14 дэх жилдээ зохиогдож байна.

2017.09.25

Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг ,сум ,аж ахуй нэгжийн бренд бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгож,сурталчлах ,үйлдвэрлэх хэмжээг нэмэгдүүлэн,жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ,ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах ,ажлын байр бий болгох зорилтын хүрээнд 14 дэх жилдээ үзэсгэлэн худалдаа зохиогдож байна.