21 дүгээр зууны Төрийн албаны менежер

2020.11.24

Энэхүү бүтээлийг монгол хэлэнд хөрвүүлж, хэвлэх ажлыг Канад Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 2018-2022 онд хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн хүрээнд Ц.Даваадулам, Ж.Сүхбаатар, зөвлөх Г.Дагва, З.Цолмонбаяр, Ц.Мөнхтуяа нарын оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэв. © Номын монгол эхийн зохиогчийн эрхийг Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл эзэмшинэ. Орчуулсан: Цэгмэдийн Даваадулам

https://issuu.com/gbtaz/docs/21st_century_covered?fbclid=IwAR3uoo97O3UK4HW7nH2lLGjpS-9dVozJsXvC2Qi_w58aRAIHq3tZh0iW4e0