АРХИ СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ААН 2021 ОН

2022.01.19
Аймгийн засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 20ны өдрийн А/175 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Есөнбулаг Шаргын шар тал ХХК ХХК Хулд Сумын төв Худалдах Сунгах 
  Дэлгэр Алаг сэрвэн ХХК Алаг сэрвэн Сумын төв Худалдах Сунгах 
  Есөнбулаг Мөст зэвэг ХХК Соосэйн булаг Сумын төв Худалдах Шинээр
  Есөнбулаг Баянхайрхан ХХК Баянхайрхан Сумын төв Худалдах Сунгах 
  Есөнбулаг сум  Анандын дэлгэрэх хангай ХХК  Хангай хүнсний дэлгүүр  Сумын төв Худалдах Сунгах 
  Төгрөг сум          Бураатын эх ХХК      Бураатын булаг дэлгүүр Сумын төв Худалдах  Шинээр
  Шарга  Дүүрэн шарга ХХК Дүүрэн шарга Сумын төв Худалдах Сунгах 
  Есөнбулаг сум Өвгөдийн өгөөж ХХК баянбуурал хүнсний дэлгүүр Сумын төв Худалдах  Сунгалт 
  Есөнбулаг сум Мөнх тайж Алтай ХХК Аму супермаркет Сумын төв Худалдах Шинээр
Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/373 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Баян-Уул сум Тулгат тэнгэр Далай ээж Сумын төв Худалдах шинээр 
       Цээл сум  Ирвэст Сонор  Хужирт булаг Сумын төв Худалдах Шинээр
  Есөнбулаг сум Баян бэрс ХХК Бадмаараг Алтай Сумын төв Худалдах  Сунгалт 
  Бигэр  сум Бигэр эрх чөлөө Жаргалант дэлгүүр Сумын төв Худалдах Сунгалт 
Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 08 ны өдрийн А/457 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Есөнбулаг сум Зазга  ХХК Өгөөмөр хүнсний дэлгүүр  Сумын төв худалдах  Сунгалт 
  Бигэр сум Алтан тэвш хоршоо Алтан тэвш  хүнсний дэлгүүр  Сумын Төв үйлчлэх Сунгалт 
  Бигэр сум Байгалийн арвай ХХК Өргө хүнсний дэлгүүр  Сумын төв Худалдах Сунгалт 
  Есөнбулаг сум Хантайшир тайгам ХХК  Оргил цаг2 хүнсний дэлгүүр  сумын төв Худалдах шинээр
  Есөнбулаг сум Алтан гавар ХХК Говь ресторан сумын төв үйлчлэх шинээр
Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 25 ны өдрийн А/487 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Цогт сум Өрнөх богд ХХК G-маркет хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Жаргалан сум  Зэл мод хоршоо  Хүлэг хүнсний дэлгүүр  Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Есөнбулаг сум Баясах-Эрдэнэ ХХК 89 хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах шинээр
  Есөнбулаг сум өргөн-ээв ХХК Double-J pесторан Сумын төв үйлчлэх шинээр
Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 11 дугаар сарын 23 ны өдрийн А/537 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Дэлгэр сум  тогсон сүүлт хээр ХХК Их шашир хүнсний дэлгүүр  сумын төв худалдах Сунгалт 
  Дэлгэр сум  Жавхланбаяс ХХК Тайгамнуур хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Хөхморьт сум Тайж таван гүн ХХК Баянбулаг хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Есөнбулаг сум  Бугатын буман шаргат ХХК Кристалл зоогийн газар Сумын төв үйлчлэх Сунгалт 
  Хөхморьт сум Баян-Эх бэл ХХК Баян-Эх бэл хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Цогт сум Баянтоорой тосгон  Мөнгөлөг тоорой хоршоо Ихэр булаг хүнсний дэлгүүр тосгоны төв  худалдах  Сунгалт 
  Есөнбулаг сум   Улаан цахир ХХК Ану хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Баян-Уул сум Санжин богд хоршоо Санжин богд хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Есөнбулаг сум Ентүм Алтай ХХК Ентүм-Алтай хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Есөнбулаг сум Арвин их эрхт ХХК Сутай хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах Сунгалт 
  Баян-Уул сум Тарвай ХХК Таравай хүнсний дэлгүүр Сумын төв үйлчлэх шинээр
  Есөнбулаг сум Буутан ягааны энгэр ХХК Оргил хүнсний дэлгүүр  Сумын төв худалдах шинээр
Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 11 дугаар сарын 30 ны өдрийн А/571 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Есөнбулаг сум Амар-Алтай ХХК Амар зоогийн газар Сумын төв Үйлчлэх Сунгах 
  Есөнбулаг сум Хошууч дархад ХХК Дархад супермаркет Сумын төв худалдах шинээр
  Есөнбулаг сум Алтан хишигт ХХК Буудай хүнсний дэлгүүр сумын төв худалдах шинээр
Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 15 ны өдрийн А/575 дугаар захирамжаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл
  Есөнбулаг сум Залуур алтай ХХК  Сутай ресторан Сумын төв үйлчлэх сунгалт
  Жаргалан  Овжин охид Баян-Ам Сумын төв Худалдах  сунгалт
  Бугат сум  Буга-од ХХК Танил хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах сунгалт
  Халиун сум Унаган хүрэн ХХК Ундрал Сумын төв худалдах сунгалт
  Алтай сум Аж Төхөм ХХК Марал Сумын төв Худалдах сунгалт
  Бугат сум Ихэр гурван нуур ХХК Ихэр гурван нуур Сумын төв худалдах сунгалт
  Есөнбулаг сум Өгөөмөр баян алтай ХХК Баян-Алтай Сумын төв худалдах сунгалт
  Цогт сум Өрнөн дэлгэрэх өгөөж ХХК Өгөөж Сумын төв худалдах сунгалт
  Алтай сум  Саарал даагат ХХК Боргио хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах сунгалт
  Баян-Уул сум Тарвагат нуруу ХХК Баянговь Хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах сунгалт
  Есөнбулаг сум Цацрах Мэлмий ХХК Гурван-эрдэнэ хүнсний дэлгүүр Сумын төв  Худалдах  сунгалт
  Баян-Уул сум Хүслэн Алтансүлд ХХК Хүслэн хүнсний дэлгүүр Сумын төв Худалдах сунгалт
       Есөнбулаг сум  Түшүүр-Алтай ХХК Мичид караоке сумын төв үйлчлэх сунгалт
  Эрдэнэ сум Үжин хангай ХХК Хангай хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах шинээр
  Есөнбулаг сум Сэрхийн орой ХХК Борхүү хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах шинээр
  Есөнбулаг сум Буудайн хөх уулс ХХК Хантайширын Оргил бөөний агуулах худалдаа Сумын төв худалдах шинээр
  Есөнбулаг сум Сүндэрлэх гэгээн алтай ХХК Бумбардай хүнсний дэлгүүр Сумын төв худалдах шинээр