ОНХС-Н ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2015.09.01

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ 2015 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТЫГ ТА ДООРХ ТАТАХ ХЭСГЭЭС ҮЗНЭ ҮҮ.