сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

2022.02.16

Төрийн захиргааны удирдах, гүйцэтгэх 48 албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа. Бүртгэл 2022.03.01-2022.03.02-ны өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд цахимаар явагдана. Сонгон шалгаруулалтыг 2022.03.11-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-ын 3 дугаар байранд зохион байгуулна. Доорх линкээр орж үзнэ үү

https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001034&offset=1&limit=20