2018 онд гүйцэтгүүлсэн ажил

2018.11.20

Байгууллагын нэр

Зардал (MNT)

1

Дэлгэр сэтгэл төрийн бус байгууллага

500 000

2

Улаан загалмайн хороо 

2 000 000

3

Говь-Алтай аймгийн иргэний нийгмийн нэгдсэн зөвлөл

1 200 000

4

Тонхил сумын ахмадын хороо

500 000

5

Аймгийн үсчин гоо засалчдын холбоо

1 000 000

6

Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг

2 000 000

7

Алтайн жигүүр залуучуудын холбоо

900 000

8

Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний холбооны ГАА дахь салбар

2 656 800

9

Тогооч нарын холбоо

5,200 000

10

Баруун бүсийн гоёл

 2,500 000

Дүн:

14,655,000