Үйлдвэрийн нэгдсэн тооллого орон даяар эхэллээ.

2018.01.16