ИТХ-ийн тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
ТҮҮХИЙН ОН ТООЛЛЫГ СЭРГЭЭН ТОГТООХ ТУХАЙ 36 2014-10-21
ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫГ ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ 2 2014-12-14
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН БҮРЭН ЭРХИЙН ХУГАЦААНЫ “ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ”-ИЙН ТУХАЙ 0 2014-12-14
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ 2 2014-12-14
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 2 2014-12-14
ИТХ-ЫН ТОГТООЛ 0 2014-12-14
УИХ-ЫН ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2014 ОНЫ 20 ДУГААР ТОГТООЛ 20 2015-01-09
АЙМГИЙН ИТХУРЛЫН VIII ХУРАЛДААН 2015.02.10 ӨДӨР БОЛОХООР ТОВ ГАРЛАА. 8 2015-01-16
ИТХУРЛЫН 2011 ОНЫ 52 ДУГААР ТОГТООЛ ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 0 2015-01-27
ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 52 2015-03-02
АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙГ ТОДОТГОВ. 2 2015-04-06
"АЛИМ, УСАН ҮЗЭМ, ЖИМС ЖИМСГЭНЭ" ХӨТӨЛБӨР 92 2015-12-21