10 сар

2021.10.29

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/434

2021.10.01

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

2

А/435

2021.10.01

Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай

Татах

3

А/436

2021.10.01

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

4

А/437

2021.10.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

5

А/438

2021.10.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

6

А/439

2021.10.01

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

7

А/440

2021.10.01

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

8

А/441

2021.10.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

9

А/442

2021.10.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

10

А/443

2021.10.05

Захирамжид өөрлөлт оруулах тухай

Татах

11

А/444

2021.10.05

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

12

А/445

2021.10.05

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

13

А/446

2021.10.05

Газар эзэмших хугацаа сунгах тухай

Татах

14

А/447

2021.10.05

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Татах

15

А/448

2021.10.05

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

16

А/449

2021.10.05

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай

Татах

17

А/450

2021.10.05

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

18

А/451

2021.10.05

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

19

А/452

2021.10.06

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

20

А/453

2021.10.07

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

21

А/454

2021.10.07

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

22

А/455

2021.10.07

Оны онцлох хүүхдээр шалгарсан сурагчдад урамшуулал олгох тухай

Татах

23

А/456

2021.10.07

“Солонго дулааны станц” ААТҮГ-т дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

24

А/457

2021.10.08

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

25

А/458

2021.10.08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

26

А/459

2021.10.08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

27

А/460

2021.10.08

Аймгийн жендерийн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

28

А/461

2021.10.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

29

А/462

2021.10.11

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

30

А/463

2021.10.11

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

31

А/464

2021.10.11

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

32

А/465

2021.10.11

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

33

А/466

2021.10.13

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

34

А/467

2021.10.13

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

35

А/468

2021.10.13

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

36

А/469

2021.10.13

Хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

37

А/470

2021.10.13

Архи, согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай

Татах

38

А/471

2021.10.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

39

А/472

2021.10.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

40

А/473

2021.10.15

Автозамын трасс баталж, хамгаалалтын бүс тогтоох тухай

Татах

41

А/474

2021.10.15

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

42

А/475

2021.10.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

43

А/476

2021.10.15

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

44

А/477

2021.10.15

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

Татах

45

А/478

2021.10.15

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

46

А/479

2021.10.18

Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай

Татах

47

А/480

2021.10.18

Хорио цээрийн дэглэмийн үед ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

48

А/481

2021.10.18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

49

А/482

2021.10.19

Гамшгийн сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

50

А/483

2021.10.20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

51

А/484

2021.10.20

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

52

А/485

2021.10.20

Гамшгаас хамгаалах шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

53

А/486

2021.10.25

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

54

А/487

2021.10.25

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

55

А/488

2021.10.25

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

56

А/489

2021.10.26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

57

А/490

2021.10.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

58

А/491

2021.10.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

59

А/492

2021.10.26

А.Болдбаатарт тусламж үзүүлэх тухай

Татах

60

А/493

2021.10.26

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

61

А/494

2021.10.27

Коронавируст халдарын эсрэг нэмэлт тунгаар вакцинжуулах үйл ажиллагаа зохион байгуулах тухай

Татах

62

А/495

2021.10.27

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

63

А/496

2021.10.27

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

64

А/497

2021.10.27

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

65

А/498

2021.10.27

Эзэмшил газрын зориулалт хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах