4 сар

2021.06.16

Гарсан

Товч утга

Файл татах

Дугаар

Он, сар, өдөр

1

А/133

2021.04.02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Халиун сумд худаг гаргах/

Татах

2

А134

2021.04.05

Төлөвлөгөө батлах тухай /вакцин/

Татах

3

А/135

2021.04.05

Хүүхдээ сонсох өдөр арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Татах

4

А/136

2021.04.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Нүүрс нийлүүлэх/

Татах

5

А/137

2021.04.07

Газар эзэмших эрх, гэрээг хүчингүй болгох тухай

Татах

6

А/138

2021.04.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /бодлогын баримт бичиг боловсруулах/

Татах

7

А/139

2021.04.07

Салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай /хөдөлмөр эрхлэлтийн/

Татах

8

А/140

2021.04.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /монтер хөтөлбөр/

Татах

9

А/141

2021.04.07

Аймгийн Жендерийн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

10

А/142

2021.04.08

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /БХНССАн/

Татах

11

А/143

2021.04.09

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

12

А/144

2021.04.12

Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай

Татах

13

А/145

2021.04.12

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

14

А/146

2021.04.12

Тариалан эрхлэгчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай

Татах

15

А/147

2021.04.12

Төлөвлөгөө батлах  тухай

Татах

16

А/148

2021.04.14

Химийн хорт болон аюултай бодисын асуудл хариуцсан салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

17

А/149

2021.04.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Дэлгэр сумын Гуулин тосгон соёлын төв/

Татах

18

А/150

2021.04.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ИСХТтөвд тоног төхөөрөмж/

Татах

19

А/151

2021.04.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /НДХ-т шатахуун /

Татах

20

А/152

2021.04.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Гэгээн нуур ААТҮГ-т бараа/

Татах

21

А/153

2021.04.15

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Хамгаалалтын зурвас байгуулах /

Татах

22

А/154

2021.04.15

Зээл олгох тухай /ТЭДСангаас/

Татах

23

А/155

2021.04.15

Усны тоо бүртгэл явуулах тухай

Татах

24

А/156

2021.04.15

Хамтын ажиллагааны зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

25

А/157

2021.04.15

А.Барсын эмчилгээний замын зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

26

А/158

2021.04.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /дулаан станц, дулаан дамжуулах төв/

Татах

27

А/159

2021.04.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Цэвэр усны 1.5 км /

Татах

28

А/160

2021.04.16

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

29

А/161

2021.04.16

Орон тооны бус салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

30

А/162

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах /Дэлгэр сумын соёлын төв/

Татах

31

А/163

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Халиун соёлын төв/

Татах

32

А/164

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /8-р цэцэрлэг /

Татах

33

А/165

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Эрдэнэ соёлын төв/

Татах

34

А/166

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Тонхил сургууль/

Татах

35

А/167

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Тайшир сургуулийн дотуур байр /

Татах

36

А/168

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Есөнбулаг 5-р цэцэрлэг/

Татах

37

А/169

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Уламжлалт АУЭ/

Татах

38

А/170

2021.04.19

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Тайшир сургууль/

Татах

39

А/171

2021.04.19

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

40

А/172

2021.04.19

Газар эзэмших хугацаа сунгах тухай

Татах

41

А/173

2021.04.19

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

42

А/174

2021.04.19

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

Татах

43

А/175

2021.04.20

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 

Татах

44

А/176

2021.04.20

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед зохион байгуулалтын арга хэмжэээ авах тухай

Татах

45

А/177

2021.04.21

Тэсрэх материалын агуулахын газрын байнгын байршил тогтоох тухай

Татах

46

А/178

2021.04.21

Зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах туахй

Татах

47

А/179

2021.04.21

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

48

А/180

2021.04.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

49

А/181

2021.04.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

50

А/182

2021.04.24

Гамшгаас хамгаалах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах тухай

Татах

51

А/183

2021.04.26

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

52

А/184

2021.04.26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

53

А/185

2021.04.27

Нөөц бүрдүүлэх тухай

Татах

54

А/186

2021.04.27

Гамшгаас хамгаалах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

55

А/187

2021.04.29

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

56

А/188

2021.04.29

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах