4 сар

2022.07.06

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/192

2022.04.01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

2

А/193

2022.04.01

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

3

А/194

2022.04.04

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

4

А/195

2022.04.04

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

5

А/196

2022.04.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

6

А/197

2022.04.04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

7

А/198

2022.04.04

Олимпиад зохион байгуулах тухай

Татах

8

А/199

2022.04.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

9

А/200

 

2022.04.04

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Татах

10

А/201

 

2022.04.05

Пауэрлифтингийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

11

А/202

 

2022.04.05

Идэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

12

А/203

2022.04.06

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

13

А/204

2022.04.06

Цэрэг-спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээн зохион байгуулах тухай

Татах

14

А/205

2022.04.07

Цэрэг татлага явуулах тухай

Татах

15

А/206

2022.04.08

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

16

А/207

2022.04.11

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

17

А/208

2022.04.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

18

А/209

2022.04.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

19

А/210

2022.04.12

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

20

А/211

2022.04.12

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл цуцлах тухай

Татах

21

А/212

2022.04.12

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах хороог байгуулах тухай

Татах

22

А/213

2022.04.13

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

23

А/214

2022.04.13

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

24

А/215

2022.04.13

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

25

А/216

2022.04.14

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

26

А/217

2022.04.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

27

А/218

2022.04.18

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

28

А/219

2022.04.18

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого зохион байгуулах тухай 

Татах

29

А/220

2022.04.18

Яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Татах

30

А/221

2022.04.19

Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

31

А/222

2022.04.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

32

А/223

2022.04.19

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

33

А/224

2022.04.19

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

34

А/225

2022.04.19

Хамтран эзэмшигч нэмэх тухай

Татах

35

А/226

2022.04.19

Газрын талбайн хэмжээ өөрчилж, эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

36

А/227

2022.04.19

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

37

А/228

2022.04.19

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

38

А/229

2022.04.19

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

39

А/230

2022.04.19

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

40

А/231

2022.04.19

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, талбайн хэмжээ өөрчлөх   тухай

Татах

41

А/232

2022.04.19

Өмчилсөн газрын талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

42

А/233

2022.04.19

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

43

А/234

2022.04.19

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

44

А/235

2022.04.20

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

45

А/236

2022.04.20

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

46

А/237

2022.04.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

47

А/238

2022.04.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

48

А/239

2022.04.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

49

А/240

2022.04.21

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

50

А/241

2022.04.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

51

А/242

2022.04.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

52

А/243

2022.04.21

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

53

А/244

2022.04.21

Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө батлах тухай

Татах

54

А/245

2022.04.21

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн, команд штабын сургууль, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай

Татах

55

А/246

2022.04.26

Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай

Татах

56

А/247

2022.04.26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

57

А/248

2022.04.26

Газар албадан чөлөөлөх ажлын хэсэг байгуулах туахй

Татах

58

А/249

2022.04.26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

59

А/250

2022.04.27

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

60

А/251

2022.04.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

61

А/252

2022.04.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

62

А/253

2022.04.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

63

А/254

2022.04.28

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

64

А/255

2022.04.28

Газар эзэмших эрх  хүчингүй болгох тухай

Татах

65

А/256

2022.04.28

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

66

А/257

2022.04.28

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, талбайн хэмжээ өөрчлөх   тухай

Татах

67

А/258

2022.04.28

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

Татах

68

А/259

2022.04.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

69

А/260

2022.04.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

70

А/261

2022.04.28

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

71

А/262

2022.04.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

72

А/263

2022.04.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс томилох тухай

Татах

73

А/264

2022.04.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

74

А/265

2022.04.28

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах