6-р сар

2020.09.15

Нэр

Дугаар

Огноо

Захирамж

1

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/338

06.02

Татах

2

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/339

06.02

Татах

3

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/340

06.02

Татах

4

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/341

06.02

Татах

5

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/342

06.02

Татах

6

Бүтэн өнчин хүүхэд хадгаламжтай болгох тухай

А/343

06.04

Татах

7

Газар хамтран эзэмшүүлэх тухай

А/344

06.04

Татах

8

“Ундрага-Алтай”ОНӨААТҮГ-н гэрээний биелэлтийн тухай

А/345

06.04

Татах

9

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/346

06.04

Татах

10

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/347

06.09

Татах

11

Шатар худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/348

06.09

Татах

12

Төсөвт зохицуулалт хийх эрх олгох тухай

А/349

06.09

Татах

13

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/350

06.09

Татах

14

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/351

06.09

Татах

15

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/352

06.09

Татах

16

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/353

06.09

Татах

17

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/354

06.09

Татах

18

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/355

06.09

Татах

19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай/Шарга сум НҮБ/

А/356

06.09

Татах

20

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай/Баян-Уул сум НҮБ/

А/357

06.09

Татах

21

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай/Жаргалан сум НҮБ/

А/358

06.09

Татах

22

Аймгийн ус, орчны эрүүл ахуйг сайжруулах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай

А/359

06.09

Татах

23

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай/Дэлгэр сум НҮБ/

А/360

06.09

Татах

24

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /Буйлсын нуруу ХХК/

А/361

06.10

Татах

25

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /Буйлсын нуруу ХХК/

А/362

06.10

Татах

26

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/363

06.10

Татах

27

Дүйцүүлэх албаны иргэдийг халах тухай

А/364

06.12

Татах

28

Трассын нөлөөлөлд өртөж буй газрыг түр чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/365

06.12

Татах

29

Хөнгөн атлетикийн тамирчин Б.Болдбаатарт буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

А/366

06.12

Татах

30

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/367

06.15

Татах

31

Захирамж хүчингүй болгох тухай

А/368

06.15

Татах

32

“Хоггүй цэвэр Алтай “ хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

А/369

06.15

Татах

33

Комисс томилох тухай/ногоон байгууламж/

А/370

06.15

Татах

34

Оёдлын тоног төхөөрөмж авахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/371

06.15

Татах

35

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/372

06.19

Татах

36

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/373

06.19

Татах

37

Комисс томилох тухай

А/374

06.19

Татах

38

Монгол Улсын иргэнд өмчилсөн газрын байршил, хэмжээг өөрчилж өмчлүүлэх тухай

А/375

06.19

Татах

39

Хүнхэр амралтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

А/376

06.19

Татах

40

Төсөл сонгон шалгаруулах дэд хороо байгуулах тухай

А/377

06.19

Татах

41

Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай

А/378

06.22

Татах

42

Газар эзэмшүүлэх тухай

А/379

06.23

Татах

43

Ажлын хэсэг томилох тухай

А/380

06.29

Татах

44

Комисс томилох тухай /Цахиур төмөр/

А/381

06.30

Татах

45

Комисс томилох тухай /Туузан гэрэлтүүлэг/

А/382

06.30

Татах

46

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлах тухай

А/383

06.30

Татах

47

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зарлах тухай

А/384

06.30

Татах

48

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/385

06.30

Татах

49

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/386

06.30

Татах

50

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/387

06.30

Татах

51

Газар эзэмших эрх хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай

А/388

06.30

Татах

52

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

А/389

06.30

Татах

53

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/390

06.30

Татах

54

Гэрээ байгуулах тухай /Соёл амралтын хүрээлэн/

А/391

06.30

Татах

55

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай

А/392

06.30

Татах

56

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах үзлэг шалгалт зохион байгуулах тухай

А/393

06.30

Татах

57

Баяр наадам зохион байгуулах хороо, дэд хороо байгуулах тухай

А394

06.30

Татах

58

Салбар зөвлөл байгуулах тухай

А/395

06.30

Татах

59

Мэдээллийн систем нэвтрүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

А/396

06.30

Татах

60

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/397

06.30

Татах

61

Ариутгах татуургын шугамын ажилд хөрөнгө гаргах тухай

А/398

06.30

Татах