Хууль зүйн туслалцааны төвийн Говь-алтай аймаг дах салбар

2020.04.29

Хууль зүйн туслалцааны төвийн Говь-алтай аймаг дах салбараас иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж байна.