Байгууллагууд
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ ОДОН ОРОН ГЕОФИЗИКИЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ АЛТАЙ САЛБАР