"Говь-Алтайчууд"-ын нэгдсэн золголтод хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.