“МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН СОЁЛТОЙ ХЭРЭГЛЭЭ” АЯН ЯВАГДАЖ БАЙНА.