Үнийн тогтвортой байдал бидний амьдралд яагаад чухал вэ