Аймгийн хөтөлбөрүүд
"Төрийн албаны боловсон хүчин" дэд хөтөлбөр
...

2019-01-11 06:25:21

Дэлгэрэнгүй ...
Элэг бүтэн алтай аймгийн дэд хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:12:17

Дэлгэрэнгүй ...
Хүүхэдэд ээлтэй алтай хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:11:44

Дэлгэрэнгүй ...
Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх хянах дэд хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:10:23

Дэлгэрэнгүй ...
сургалтын чанарыг ахиулах хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:09:42

Дэлгэрэнгүй ...
Оюунлаг алтай хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:08:57

Дэлгэрэнгүй ...
Нөхөн үржихүй эрүүл мэнд дэд хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:08:15

Дэлгэрэнгүй ...
ногоон алтай ногоон ажлын байр төсөл
...

2018-10-26 02:07:31

Дэлгэрэнгүй ...
НОГООН АЛТАЙ ДЭД ХӨТӨЛБӨР
...

2018-10-26 02:06:42

Дэлгэрэнгүй ...
Бүтээлч алтайчууд хөтөлбөр
...

2018-10-26 02:06:09

Дэлгэрэнгүй ...