авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөлвлөгөө, тайлан
АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯНД НЭГДСЭН УРИАЛГА
АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯН ...

2021-04-06 12:40:54

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГЫН ЭСРЭГ “СУДАЛЪЯ, МЭДЬЕ, СЭРГИЙЛЬЕ” НӨЛӨӨЛЛИЙН АЯНД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР НЭГДЛЭЭ
Авлигын гэмт хэргийг бууруулах, төрийн албан хаагчдыг энэ төрлийн гэмт хэрэг зөрчлөөс ангид байлгах, урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх зорилгоор аймгийн Прокурорын газраас санаачилан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж байга...

2021-04-06 12:33:38

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө...

2021-04-06 11:05:45

Дэлгэрэнгүй ...
“Зөв зөвд шударга зөв” соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд “ЗӨВ ДАДАЛ-20” дижитал чуулганыг цахимаар зохион байгуулах гэж байна.
...

2020-12-16 10:14:37

Дэлгэрэнгүй ...
ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИРГЭДЭД ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ӨДӨРЛӨГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2020-12-16 10:08:21

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД ЦАХИМ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
...

2020-12-16 10:07:57

Дэлгэрэнгүй ...
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /2019 оны жилийн эцэс/
...

2020-03-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Сургалт зохион байгуулав.
...

2018-04-28 06:46:52

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
...

2018-03-13 03:22:07

Дэлгэрэнгүй ...
2017 оны төлөвлөгөө
...

2017-03-15 19:35:00

Дэлгэрэнгүй ...