авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөлвлөгөө, тайлан
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ 2016 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2017-03-15 19:29:11

Дэлгэрэнгүй ...
АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН МЭДЭЭЛЭЛ
...

2016-09-22 22:22:22

Дэлгэрэнгүй ...
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ХЭЛТЭС, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТСИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН 2015 ОНЫ 03 САРЫН 02-09-НЫ ӨДРҮҮДЭД АЙМАГТ АЖИЛЛАСАН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА
...

2016-05-05 05:05:55

Дэлгэрэнгүй ...
авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө
...

2016-03-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
САНАЛ АСУУЛГЫН СУДАЛГАА /2015 ОН/
...

2016-03-03 03:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АВИЛГАЛД ӨРТӨЖ БОЛОХУЙЦ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ
...

2016-03-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
Зөвлөмж
...

2016-02-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ДАВХАР АЖИЛ ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ
...

2016-01-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 2015 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
...

2016-01-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...
АВИЛГЫН ЭСРЭГ 2015 ОНД ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
...

2015-02-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...