Мэдээ мэдээлэл
Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас дэвшүүлсэн “Иргэнд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил-2017”, Монгол Улсад орчин цагийн архивын салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн хүрээнд “Орчин цагийн төрийн архив-90 жил” нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулав.
...

2017-11-07 16:46:51

Дэлгэрэнгүй ...
цахим хэлбэрт оруулсан хөмрөгийн жагсаалт
...

2017-01-27 18:58:37

Дэлгэрэнгүй ...
хөмрөгийн жагсаалт
...

2017-01-27 18:58:26

Дэлгэрэнгүй ...
Үйлчилгээний үнийн тариф
...

2017-01-27 18:57:54

Дэлгэрэнгүй ...
БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД БИЙ БОЛСОН БАРИМТ БИЧГИЙН ХАДГАЛАХ ХУГАЦААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖАГСААЛТ
...

2017-01-27 18:32:06

Дэлгэрэнгүй ...
ШАГНАЛЫН ЖУРАМ
...

2017-01-27 18:30:42

Дэлгэрэнгүй ...
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН БАРИМТ БИЧГИЙН НЭР, ТӨРӨЛ, ХАДГАЛАХ ХУГАЦААНЫ ЖАГСААЛТ
...

2017-01-27 18:29:33

Дэлгэрэнгүй ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР
...

2017-01-26 16:50:25

Дэлгэрэнгүй ...
ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР
...

2017-01-26 16:49:07

Дэлгэрэнгүй ...