ТАНИЛЦУУЛГА

ТОВЧ ТҮҮХ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2.8 дахь заалт, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 02 дугаар сарын 22 өдрийн А-61 дугаар тушаал, Аймгийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 08 өдрийн А-108 дугаар захирамжийн дагуу “Сум дундын ойн анги” байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулах болсон.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Аймгийн ойн сангийн талбайг хамгаалах арга хэмжээг үе шатлалтайгаар зохион байгуулах, ойн баялгийн нөөцийг хамгаалах, тогтвортой ашиглах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх нэгдсэн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, ойн санг гэрээгээр иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжил арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, ойн санд учирсан хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ хийх, ойн хөнөөлт шавж, өвчний голомтын тойм судалгаа хийж дүгнэлт гаргах, ойн төлөв байдалд үнэлгээ өгөх, ойн тооллого, бүртгэл, зохион байгуулалт, хортон шавж өвчний тэмцлийн ажлын явцад хяналт шинжилгээ хийх,   ойжуулалт, ойн аж ахуйн болон ойн ашиглалтын арга хэмжээний шинэ техник, технологийг турших, нутагшуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах, бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээг зохион байгуулах, бусад шаардлагатай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино. 

БҮТЭЦ ОРОН ТОО

Дарга, ахлах мэргэжилтэн-ойн инженер, мэргэжилтэн-нярав, гэрээт ойжуулагч-сахиул, гэрээт нягтлан бодогч, нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Д/д

Овог нэр

Албан тушаал

Утас

E-mail хаяг

1

Б.Эрдэнэбаяр

Дарга

99488888

Sed_Ba@yahoo.com

2

Б.Баярбилэг

Ахлах мэргэжилтэн, ойн инженер

94101110

93063766

bilgee.0301@yahoo.com

3

П.Содгэрэл

Мэргэжилтэн, нярав

99264179

sodoo.0510@yahoo.com

4

Н.Эрдэнэчимэг

Ойжуулагч, сахиул

94136268

 

4

А.Энх-Амгалан

Нягтлан бодогч

94446320

amka_0814@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хаяг: Есөнбулагсум, Жаргалантбаг, Байгальорчин, аялалжуулчлалынгазрынбайр

Цахимхаяг:“Говь-Алтай аймгийн Сум дундын ойн анги” page huudas, oinangi_ga@yahoo.com

Харилцахутас: 70484956, 94101110, 93063766

НИЙТЭЛСЭН: 2017-02-08 14:12:05