Өргөдөл гомдлын мэдээ
2019 оны жилийн эцсийн иргэдээс төрийн байгууллга, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
...

2020-01-08 15:44:49

Дэлгэрэнгүй ...
ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН2018 ОНЫ МЭДЭЭ ТАЙЛАН
...

2019-01-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй ...