Тайлан мэдээ
Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны тайлан
...

2020-01-15 09:15:41

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны тайлан
...

2019-01-10 12:51:11

Дэлгэрэнгүй ...
Худалдан авах ажиллагааны 2017 оны тайлан
...

2018-01-05 15:51:51

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3 УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН, НИЙТ ОРОЛЦОГЧ КОМПАНИЙ ШАЛГАРСАН, ШАЛГАРААГҮЙ ҮНДЭСЛЭЛ
...

2017-09-15 11:34:23

Дэлгэрэнгүй ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХААА-НЫ 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
...

2016-08-26 12:12:12

Дэлгэрэнгүй ...