ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 3 УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН, НИЙТ ОРОЛЦОГЧ КОМПАНИЙ ШАЛГАРСАН, ШАЛГАРААГҮЙ ҮНДЭСЛЭЛ

ТАЙЛАН ҮЗЭХ

НИЙТЭЛСЭН: 2017-09-15 11:34:23