Сонгон шалгаруулалт

2023.01.18

Халиун сум, Баян-Уул сумын цэцэрлэг болон Есөнбулаг сумын 11-р цэцэрлэг, Дэлгэр сум, Хөхморьт сум, Гуулин тосгоны сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.
Дэлгэрэнгүй