2022 ОНД ОЛГОСОН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН СУДАЛГАА

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН ТУСЛАХ БАРИЛГА , ИХ ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТ

Барилга байгууламжийн Байршил                            / Сум, баг/

Нэр төрөл , хүчин чадал

Барилгын ажил зураг төсөл зохиогч

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч

БАЗГ-ийн дугаар он,  сар, өдөр /зөвшөөрлийн дугаар /

Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа

Зөвшөөрлин нэмэлт өөрчлөлтын бүртгэл

Хөрөнгийн эх үүсвэр

1

“Хатуу хог хаягдлыг нягтруулан тээвэрлэх төвийн барилга, хатуу хог хаягдлын хяналттай ландфил, дахин боловсруулах хог хаягдлыг хүлээн авах цэг”-ийн ажил

/12.0*9.5м-тай хог хаягдал нягтруулан тээвэрлэх төвийн барилга-1ш, 6.1*2.45м дахин боловсруулах хог хаягдал хүлээн авах цэгийн чингэлэг-2ш, Ландфиллын талбай – 1га, 55000м3 /Сайжруулсан нүхэн жорлон-1ш, автопүү-1ш, 536м төмөр торон хашаа, 200*68м-ийн 3м өндөртэй төмөр торон хашаа, 4*3м дэд станцын төмөр бетон хавтан суурь-1ш, 2.8*1.6м дизель генераторын төмөр бетон хавтан суурь-1ш/, хог хаядал нягтруулаг-1ш, агаарын шугам-190м,/

“Эн Си Си Эс”ХХК

“Сайн констракшн”ХХК

ГАА-БАҮЭҮЗ-01/22

2022.06.15

-

Төсөл / L3713-МОН/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

“Хан Алтай ресурс”ХХК-ны уурхайн гадна цахилгаан хангамжийн 0.4/10кВ-ын 2х2500кВа чадалтай дэд станци, 10кВ-ын хаалттай хуваарилах байгууламж болон ЦДАШ-ын холболтын ажил

Засварын цехийн ЦДАШ, ХБҮ-ийн ЦДАШ, Усан хангамжийн ЦДАШ, 10кВ-ын АБ-ийн суурь, И-хаус суурилуулалтын ажил, ИХБ-ийн суурь, төмөр хийцлэлийн ажил, удирдлагын байрны  суурь, И-хаус суурилуулалтын ажил, төсөлд хэрэглэгдэх бараа материалын татан авалт

“Монхорус Интернэйшнл” ХХК

“Дорнод газар” ХХК

2022.02.24              /сунгалт/

2022.03.20

 

Хувийн хөрөнгө

3

Сургуулийн их засварын ажил /Тайшир сум/

-

Нью товер ХХК

“Хүслэнт Хүдэр” ХХК

2022.03.22

БАЭҮЗ-39/21

2022.06.22

 

УТ

4

Сургуулийн шинэ барилга                 /Цээл сум/

320 хүүхэд

“Барилга байгууламж” ХХК

“Босго толгой” ХХК

2022.04.01 БАЭҮЗ-27/2021 / сунгалт/

2022.12.30

 

УТ

5

Хан алтай ресурс” ХХК хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн Нуруулдан уусгах байгууламж

-

“Силвер эделвэйз” ХХК

“М Эйч И” ХХК

2022.04.01

БАЭҮЗ-36/21  /сунгалт/

2022.12.30

 

Хувийн

хөрөнгө

6

“Хан Алтай ресурс”ХХК  ажилтны хотхон

290 хүн

Ричвелл инженеринг ХХК

“Макс өргөө” ХХК

2022.04.01 БАЭҮЗ-01-1/2021                      / сунгалт/

2022.12.30

 

Хувийн хөрөнгө

7

Дөргөн нуурт “Мобиком Корпорараци”ХХК-ийн үүрэн холбооны сайтын барилга угсралтын ажил                     / Хөхморьт сум/

 

/3.0*3.0, 3.0*4.0, 6.0*6.0 барилга-3ш, 15, 20, 25м төмөр цамхаг-3ш

“Өрнөл проект” ХХК

“Монхас” ХХК

2022.04.01  ГАА-БАЭҮЗ-02/22

2022.06.30

 

Хувийн хөрөнгө

8

Хүнхэр зуслан “Мобиком Корпорараци”ХХК-ийн үүрэн холбооны сайтын барилга угсралтын ажил                     / Жаргалан сум/

 

/3.0*3.0, 3.0*4.0, 6.0*6.0 барилга-3ш, 15, 20, 25м төмөр цамхаг-3ш

“Өрнөл проект” ХХК

“Монхас” ХХК

2022.04.01  ГАА-БАЭҮЗ-03/22

2022.06.30

 

Хувийн хөрөнгө

9

Төрийн архивын шинэ барилга                /Баянхайрхан баг/

24.0*18.0м хэмжээтэй зоортой 2 давхар

“ББСМО” ХХК

“Вентана констракшн” ХХК

2022.04.04  ГАА-БАЭҮЗ-04/22

2022.12.30

 

УТ

10

Гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажил /Есөнбулаг сум/

10-12м урттай, 8 ба түүнээс дээш толгой бүхий-17ш цамхагт гэрэлтүүлэг угсрах

Есөнбулаг сумын ЗДТГ

“Оджи од” ХХК 

2022.04.05  ГАА-БАЭҮЗ-05/22                                                 

2022.04.18

 

ОНХС

11

Дашпилжээлэн хийдийн өргөтгөл /Есөнбулаг сум/

өргөтгөл

“ББСМО” ХХК 

Шадар туслагч ХХК

2022.04.12 БАЭҮЗ-16/2021       /сунгалт/

2021.05.10

 

     ОНТ

12

“Сумдын шинэчлэл-Хөдөөгийн хөгжил” төсөл багц-2 Тонхил сумын ариутгах татуургын төв шугам, цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил

Ариутгах татуургын шугам - 1260м, 50м3-н цэвэрлэх байгууламж -

Ариутгах татуурга: “Ди Ди Эй Жи” ХХК , Цэвэрлэх байгууламж: “Чанарын түншлэл” ХХК 

“Жаргалант дулаан” ХХК 

2022.04.01 БАЭҮЗ-29/2021

2022.07.01

 

ОНХС

13

Хантайшир эрдэм цогцолбор сургуулийн өргөтгөл /Есөнбулаг сум/

100 хүүхэд

“Форум Арт” ХХК

Эм ай эс эс ХХК

2022.04.22 БАЭҮЗ-23/2021  / сунгалт/

2022.12.31

 

АХБ

14

“Хан Алтай ресурс” ХХК-ны “Хүдэр боловсруулах үйлдвэр”-ийн барилга

Хүдэр боловсруулах үйлдвэр

“Эн Си Си Эс” ХХК 

“Хасу мегаватт” ХХК 

2022.04.25         ГАА-БАЭҮЗ-06/22                                                 

2022.12.30

 

Хувийн хөрөнгө оруулалт                                                 

15

“Цементийн үйлдвэр”-ийн гадна цахилгаан хангамжийн 3000 кВА чадалтай 35/10 кВ-ын дэд станцын угсралтын ажил

3000 кВА чадалтай 35/10 кВ-ын дэд станцын угсралтын ажил

“Монхорус интернэшнл” ХХК 

“Концент капитал союшнз” ХХК, “Энх өглөө” ХХК 

2022.04.27         ГАА-БАЭҮЗ-07/22                                                 

2022.10.01

 

Хувийн хөрөнгө оруулалт                                                 

16

2-р сургуулийн Спорт заал

Спорт заал

Барилга байгууламж ХХК

Жигүүр эрдэнэ ХХК

2022.04.20            / сунгалт/

2022.08.01

Аймгийн засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 25 өдрийн БСШУЯ/202001272-3 тоот нэмэлт гэрээг үндэслэн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 2022 оны 08 дугаар сарын 01 өдөр хүртэл сунгав.

УТ

17

Орон нутгийн авто замын босоо болон хэвтээ тэмдэглэгээ хийх ажил

-

-

“Нуклон” ХХК, туслан гүйцэтгэгч                 “Би Эс Эм Жи” ХХК 

2022.05.02         ГАА-БАЭҮЗ-09/22                                                 

2022.06.20

 

ОНЗамын Сан

18

Сумдын шинэчлэл-Хөдөөгийн хөгжил” төсөл багц-7 Цогт

 сумын цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил

50м3-н цэвэрлэх байгууламж -1ш

“Чанарын түншлэл” ХХК 

“АЧ СВС”ХХК, “Ус био инженеринг” ХХК 

2022.04.29         ГАА-БАЭҮЗ-10/22                                                 

2022.07.01

 

ОНХС

19

“Сумдын шинэчлэл-Хөдөөгийн хөгжил” төсөл багц-1 Бигэр сумын ариутгах татуургын төв шугам, цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил

 

Ариутгах татуургын шугам - 1360м, 50м3-н цэвэрлэх байгууламж -1ш

Ариутгах татуурга: “ДНТ” ХХК,     Цэвэрлэх байгууламж: “Чанарын түншлэл” ХХК 

АЧ СВС”ХХК, “Ус био инженеринг” ХХК 

2022.04.29         ГАА-БАЭҮЗ-08/22                                                 

2022.07.01

 

ОНХС

20

Дотуур байрны барилга                           / Төгрөг сум/

100 ортой

Барилга байгууламж ХХК

Сэрүүн сайхан Алтай ХХК

2022.05.05 /Сунгалт/

2022.12.31

 

УТ

21

“Булган номин уул”ХХК-ний зочид буудлын шинэ барилга

5 давхар

Гео констрашкн ХХК

Ланз ХХК

2022.05.09 /Сунгалт/

2022.11.01

 

Хувийн хөрөнгө

22

Ахмадын холбоо, сувиллын барилга

Сувилал

Бизайн ХХК

БГБС ХХК

2022.05.10 /Сунгалт/

2022.12.30

 

УТ

 

23

Тонхил сум сургуулийн шинэ барилга

320 хүүхэд

Барилга байгууламж ХХК

“Хатан түнгэл”ХХК

2022.05.12   /сунгалт/                                                 

2022.12.30

 

УТ

24

Орон нутгийг судлах музей

Музей

ДИ ДИ Эй Жи ХХК

Жи Ти Кэй Эс ХХК

2022.05.17 /Сунгалт/

2022.12.20

 

 

УТ

25

Дотуур байрны барилга                           / Жаргалан сум/

100 хүүхдийн ортой

Барилга байгууламж ХХК

Хүслэнт хүдэр ХХК

2022.05.20 /Сунгалт/

2022.12.31

 

УТ

26

Сургуулийн спорт заалны шинэ барилга /Бигэр сум/

Спорт заал

Барилга байгууламж ХХК

Залуур Өргөө ХХК

2022.05.23 /Сунгалт/

2022.12.25

 

УТ

27

Ариутгах татуургын шугамын ажил /Халиун сум/

Шугам

Баярт мега сервисХХК

Хонгор буурал ХХК

2022.05.23  ГАА-БАЭҮЗ-11/22                                                   

2022.08.31

 

УТ

28

Солонго хорооллын шинэ барилга

50 айл

Барилга байгууламж ХХК

Мөрөн Алтай ХХК

2022.06.27 /сунгалт/

2022.12.25

 

Хувийн хөрөнгө

29

Цогт сумын Спорт заалны шинэ барилга

500 хүний суудалтай

Барилга байгууламж ХХК

“Ашид гэгээн өргөө” ХХК

2022.05.27 /Сунгалт/                                                 

2021.12.25

 

УТ

30

Соёлын төвийн их засварын ажил /Хөхморьт сум/

Их засвар

Люкес товер ХХК

Аранжин Алтай ХХК

2022.05.27 /Сунгалт/                                                 

2021.12.25

 

УТ

31

Цэцэрлэгийн шинэ барилга /Шарга сум/

75 хүүхэд

Хангайн нар ХХК

Их цэнхэр ХХК

2022.05.27 /Сунгалт/

2022.09.01

 

УТ

32

Солонго хорооллын шинэ барилга

50 айл

Барилга байгууламж ХХК

Саусгоби брендс ХХК

2022.05.30 /Сунгалт/

2022.09.01

 

Хувийн хөрөнгө

33

Засаг даргын тамгын газрын их засвар /Чандмань сум/

Их засвар

“Люкс Товер”ХХК 

“Хайчийн нуруу”ХХК 

2022.05.30       ГАА-БАЭҮЗ-12/22                                                 

2022.07.01

 

УТ

34

Спорт заалны шинэ барилга /Бугат сум/

Спорт заал

“Нью товер”ХХК

“Аксу-Алтай”ХХК

2022.06.06 /Сунгалт/

2022.12.01

 

УТ

35

Сургуулийн дотуур байрны ариун цэврийн байгууламжийн ажил /Эрдэнэ сум/

ариун цэврийн байгууламж

“Зап”ХХК

“Буман хаус”ХХК

2022.06.06 /сунгалт/

2022.07.20

 

НҮБ

36

Соёлын төвийн шинэ барилга /Баян-Уул сум/

250 хүний суудалтай

Барилга байгууламж ХХК

Харшийн цуурай ХХК

2022.06.06 /Сунгалт/

2022.10.30

 

УТ

37

Соёлын төвийн шинэ барилга /Бугат сум/

150 хүний суудалтай

Барилга байгууламж ХХК

Аксу-Алтай ХХК

2022.06.06 /Сунгалт/

2022.12.20

 

УТ

38

Цахир услалтын систем шинэчлэн сэргээн засварлах барилгын ажил /Жаргалан сум/

услалтын систем шинэчлэн сэргээн засварлах

“Мөнгөн минж”ХХК

“Алтайн үндэстэн”ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-13/22                                                 

2022.12.01

 

төсөл

39

Ёлтон услалтын систем шинэчлэн сэргээн засварлах барилгын ажил /Халиун сум/

услалтын систем шинэчлэн сэргээн засварлах

“Жишиг проект”ХХК 

“CCTод”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-14/22                                                 

2022.12.01

 

төсөл

40

Гэр хороололын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний холболт хийх ажил /Харзат баг /

Шугам сүлжээ

“ДНТ” ХХК 

“Энержи плас инженеринг”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-16/22                                                 

2022.12.01

 

УТ

41

6-р цэцэрлэгийн хуучин барилга буулгах ажил       /Харзат баг /

Барилга буулгах

Барилга байгууламж ХХК

“Жи Ти Кэй Эс”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-15/22                                                 

2022.06.18

 

УТ

42

Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Төгрөг сум/

22 ортой

Барилга байгууламж ХХК

Модон чөлөө ХХК

2021.06.20 /Сунгалт/

2021.12.15

 

УТ

43

Шинэ суурьшилд хийгдэх 15/0.4 КВ-ын 250кВА чадалтай КТПН, 0.4 кВ-ын ЦДШ, дэд станцын барилга угсралтын ажил                    / Цээл сум/

ЦДШ, дэд станцын барилга угсралтын ажил         

“Орон зай консалтинг”ХХК 

“Улаанбаатар электро монтаж ”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-18/22                                                 

2022.10.01

 

ОНТ

44

Алтай хотын Ариутгах татуургын шугамыг хэсэгчлэн солих ажил

 

Хотын төв дотрох оронсууцны ф100мм-ийн голтой 0,5 км бохир ус дамжуулах хуванцар шугамыг ф200мм-ийн голчтой хуванцар шугамаар сольж, өргөтгөн шинэчлэх

-

“Жи гоулд”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-17/22                                                 

2022.08.25

 

 

 

 

 

 

ОНТ

45

Зооноз өвчин судлалын төвийн шинэ барилгын буулгах ажил                        / харзат баг/

Өвчин судлалын төв

“Хатанбаатар”ХХК 

“Сод энх констракшн ”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-19/22                                                 

2022.10.01

 

УТ

46

Сургууль цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих / Дэлгэр, Дарви, Халиун сум/

Сургууль цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих

“Наран рашаан”ХХК 

“Тэгш стандарт ”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-20/22                                                 

2022.12.25

 

УТ

47

Соёлын төвийн шинэ барилга /Тонхил сум/

150 хүний суудалтай

Барилга байгууламж ХХК

Уран Охид ХХК

2022.07.04 /Сунгалт/

2022.12.30

 

УТ

48

Соёлын төвийн шинэ барилга     /Цээл сум/

150 хүний суудалтай

Барилга байгууламж ХХК

2021.07.04 /Сунгалт/

2022.12.30

 

УТ

49

Цэцэрлэгийн шинэ барилга /Дэлгэр сум/

75 хүүхэд

Хангайн нар ХХК

Шатат ХХК

2022.07.05 /Сунгалт/

2022.09.30

 

УТ

50

Шинээр баригдаж байгаа дотуур байрны барилгын гадна шугам сүлжээний Жаргалан сум ажил                                / Жаргалан сум/

Жаргалан сум

Барилга байгууламж ХХК

Хүслэнт хүдэр ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-21/22                                                 

2022.07.04 - 202.08.31

 

УТ

51

Солонго хороолол 50 айлын орон сууцны шинэ барилга Блок-104 /Есөнбулаг сум/

50 айл  орон сууц

Барилга байгууламж ХХК

“Саусгоби брэндс” ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-22/22

2022.07.01-2022.12.31

 

Хувийн хөрөнгө

52

Алтай хотын ус хангамжийн гол шугам хэсэгчлэн солих ажил /1.5 км/

Ус хангамж

 

Өгөөмөр баян булаг ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-23/22

2022.07.08-2022.12.31

 

УТ

53

Гүний худгийн ус түгээх байрны барилгын засварын ажил /тонхил сум/

Их засвар

-

“Баялаг говь” ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-23-1/22

2022.07.22-2022.08.05

 

НҮБ

54

Хантайшир өргөө цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжид хийгдэх барилгын засварын ажил

 

Их засвар

“Үнэлэмж консалтинг” зураг төслийн товчоо 

“Шадар туслагч” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-24/22                                                     

2022.08.01-2022.08.10

 

НҮБ

55

Эрүүл мэндийн төвийн шинэ барилга /Баянитоорой тосгон/

10 ортой

Барилга байгууламж ХХК

“Мөрөн Алтай”ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-06-/22

2022.07.08-2022.12.30

 

УТ

56

“Хан Алтай ресурс” ХХК-ны “Хүдэр боловсруулах үйлдвэр”-ийн урвалжийн агуулахын барилга /Есөнбулаг сум, наран баг/

 

“Эм Эс Эс” ХХК 

“Гурван дэлгэр” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-05/22                                                 

2022.07.08-2022.12.30

 

Хувийн хөрөнгө

57

Соёлын төвийн шинэ барилга                       /Халиун сум,  Сүүж баг/

250 хүний суудалтай

Барилга байгууламж ХХК

Хонгор буурал ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-01/22                                                 

2022.06.02-2022.12.30

 

УТ

58

Цэцэрлэгийн шинэ барилга /Чандмань сум, талын шанд баг

75 ортой

Барилга байгууламж ХХК

Буман хаус ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-04/22                                                 

2022.07.08-2022.12.30

 

УТ

59

Цэцэрлэгийн өргөтгөл / Цогт сум, Баянтоорой тосгон/

 

25 хүүхдийн цэцэрлэг

“Зап” ХХК 

“Дэлгэрэх жимс”ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-02/22                                                 

2022.06.18-2022.10.06

 

Төсөл, НҮБ

60

Цэцэрлэгийн шинэ барилга /Есөнбулаг сум, Харзат баг/

320 хүүхэд

Барилга байгууламж ХХК

“Жи Ти кэй эс”ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-03/22                                                 

2022.06.18-2022.12.31

 

УТ

61

Нэгдсэн халаалтын системтэй болгох барилгын ажил             / Баня-Уул сум/

Нэгдсэн халаалт

“ДНТ”ХХК 

“Аураг даян”ХХК , “Асгат хөгжил”ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-27/22                                                 

2022.08.04-2022.09.15

 

концесс

62

Сургууль, Цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн байгууламжаар солих ажил / Жаргалан, Алтай, Цогт, Төгрөг, Цогт-Баянтоорой сум/

Ариун цэврийн байгууламж

“Алтайн газрын хүч” ХХК 

“Динатос” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-26/22                                                 

2022.08.01-2022.08.30

 

Түлхүүр гардуулах /УТ/

63

100 хүүхдийн дотуур байрны барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /Төгрөг сум/

Гадна шугам сүлжээ

Барилга байгууламж ХХК

“Динатос” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-25/22                                                 

2022.08.01-2022.08.30

 

Түлхүүр гардуулах / УТ/

64

120 айлын орон сууц /Бигэр сум/

Шинэ барилга

Тоонот констракшн

“Макс өргөө”ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-1-17/22                                                 

2022.06.27-2022.12.30

 

Хувийн хөрөнгө

65

320 хүүхдийн сургууль, 75 ортой цэцэрлэгийн гадна дулаан хангамж, ус хангамжийн шугам сүлжээний ажил

гадна дулаан хангамж, ус хангамжийн шугам сүлжээний ажил

“Бес онцгой дизайн”ХХК 

“Ай Вай И Зэт грцпп” ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-29/22

2022.08.09-2022.12.30

 

УТ

66

Хантайшрын гудамжны явган хүний замыг өргөтгөн шинэчлэхэд шаардлагатай материал худалдан авах ажил

 

Явган хүний замын хавтан 2000м2

Явган хүний замын хавтан

“Моденс”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-30/22

2022.08.11-2022.08.18

 

ОНТ

67

Шарга сумын Ариутгах татуургын төв шугам сүлжээний угсралтын ажил

гадна ус хангамж, ариутгах татуурагын ажил, L-1436.6м

Инж байгууламж”ХХК 

“Моденс”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-31/22

2022.08.11-2022.09.30

 

ОНТ

68

Засаг даргын Тамгийн газрын барилгын их засварын ажил

10.2мх27.0м, 27.0мх10,4м хэмжээтэй 2 блок 1 давхар тоосгон барилга

“Люкс Товер”ХХК 

“Эрхэст алтай констракшин” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-32/22

2022.08.15-2022.09.29

 

 

Аймгийн 2022 оны төсөв

69

Оргил баг, 9 айлын 2 блок орон сууцны барилгын ажил

2022 оны 07 дугаар сарын 07 өдрийн 112/ШШ2022/0026 дугаартай Говь-Алтай аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл нөхөн олгов.

“Пико Инженеринг”ХХК 

“Өргөө Засал” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-33/22

2021.09.16-2022.05.31

 

хувийн хөрөнгө

70

Кемпийн халаалтын зуухны барилгын ажил

15.0мх13.0м хэмжээтэй 1 блок 1 давхар, төмөр ган карказ, чулуун хөвөн хавтан, хамар хана угасралтын ажил

“Ричвелл инженеринг” ХХК 

“Ган хийц” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-34/22

2022.08.15-2022.12.31

 

Хувийн хөрөнгө

71

Нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга, хучин халдвартын эмнэлгийг буулгах ажил.

 

45.0мх15.0м хэмжээтэй 1 блок 2 давхар, тоосгон барилга буулгах ажил

“Нануто” ХХК 

“Зорь бүтээ” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-35/22

2022.08.16-2022.12.31

 

УТ

72

Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засварын ажил.

42.0мх15.0м хэмжээтэй 1 блок 2 давхар, шугаман суурь, тоосгон хана, хучилт- нүхтэй хавтан, хавтгай дээвэртэй,

“Люкс Товер”ХХК 

“Гранд мөнх буурал” ХХК

ГАА-БАЭҮЗ-36/22

2022.08.16-2022.10.08

 

Аймгийн 2022 оны төсөв

73

2-р сургуулийн ариун цэврийн байгууламжийн засварын ажил

ариун цэврийн байгууламжийн засварын ажил

 

“Жи гоулд” ХХ

ГАА-БАЭҮЗ-37/22

2022.08.18-2022.09.04

 

НҮБ

74

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх замаар инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний ажил.

Индэрт баг,  Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээний ажил. Дулааны станцын дулаан хуваарилах төв ДХТ-№4-н 2-р хэлхээнээс хангахаар төлөвлөв. Нийт 15-н дулааны худаг, 17 үл хөдлөх тулгуур, 2 эргэлтийн өнцөг, 6-н “П” хэлбэрийн компенсатор /зөөлөвч/ угсарна

“ДНТ”ХХК 

“Вентана констракшн” ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-38/22

2022.08.22-2022.12.31

 

    УТ

75

Гадна цахилгааны дэд өртөө шугам сүлжээний ажил

120 айлын орон сууцны барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, гадан дулаан: Ф57-159мм, 444.7м, гадна ариутгах татуурга: Ф110-125мм, 1,368.0м, гадна цахилгаан: 10кВ-ын 507м, 0.4кВ-ын 1,325.0м, гадна холбоо, дохиолол: 1000м шилэн кабель

Ди Ди Эй Жи”ХХК 

“Сутайн гэрэл”ХХК 

ГАА-БАЭҮЗ-39/22

2022.08.30-2022.10.30

 

ОНХС

76

Ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил

Ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажил

“ДНТ”ХХК 

“Дулаан проект