2018 онд салбар яамнаас эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт

2018.03.13
2018 онд салбар яамнаас эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээний жагсаалт
Д.Д Тендерийн шалгаруулалтын код Тендер шалгаруулалтын нэр Тендер шалгаруулалтын төрөл Захиалагч Төсөвт өртөг /төг/ Тухайн онд санхүүжих /төг/ Шилжсэн Төлөв
1 ЭМСЯ/201811004 Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Дарви сум/ Ажил Эрүүл мэндийн яам 1,440,000,000 400,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн
2 ЭМСЯ/201811005 Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Говь-Алтай, Цогт сум/ Ажил Эрүүл мэндийн яам 1,440,000,000 400,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн
3 ЗГХЭГ/201801013 Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Говь-Алтай, Эрдэнэ сум/ Ажил Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 1,000,000,000 500,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн
4 БСШУСЯ/201801185 Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Чандмань сум/ Ажил Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 900,000,000 900,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн
5 БСШУСЯ/201801237 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Чандмань сум/ Ажил Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 2,200,000,000 600,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн
6 БСШУСЯ/201801239 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Говь-Алтай, Дарви сум/ Ажил Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 1,100,000,000 1,100,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн
7 БХБЯ/201802090 Ундны ус хангамжийг сайжруулах, ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Эрдэнэ, Чандмань сум/ Ажил Барилга, хот байгуулалтын яам 200,000,000 200,000,000 Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар Шилжүүлсэн