ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА

2020.03.24

       Говь-Алтай аймгийн нийт Төрийн албан хаагчдыг  Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс гаргасан  “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” зөвлөмжийн дагуу сахилга баттай, манлайлж ажиллахыг уриалж байна.