АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 9 ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНААР 23 АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЭЖ ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ.

2022.12.07
Тухайлбал:
✅️Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2022 оны хэрэгжилтийг 91,7 хувьтай биеллээ гэж үзлээ.
✅️Аймгийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 86,8 хувьтай гэж үзлээ.
✅️Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Алсын хараа-2050”, “Шинэ сэргэлтийн бодлого”, Говь-Алтай аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан аймгийн хөгжлийн 2023 оны жилийн төлөвлөгөөг баталлаа. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд 6 дэд зорилт, 15 бүлэг,91 арга хэмжээг улс, орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр, хувийн хөрөнгө оруулалтын 78,4 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэхээр боллоо.
✅️Худалдах хөрөнгийн 2023 оны жагсаалтыг баталж, худалдах доод үнийг тогтоолоо.
✅️Үл хөдлөх эл хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо.
✅️Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хэмжээг тогтоолоо.
✅️Аймгийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийж, 2023 оны төсвийг хэлэлцэн баталлаа.
✅️Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох саналыг дэмжлээ.
✅️Алтай хотын Цогц үйлчилгээний төв УТҮГ-ыг 2023.01.01-нээс татан буулгаж, хувийн хэвшилд шилжүүлэхээр боллоо.
Шинээр гэр бүл болж буй малчин өрхөд 50 толгой бог малыг 5 жил Улаанбаатар хот болон бусад аймаг, орон нутаг руу шилжин суурьшихгүй байх гэрээ байгуулж, олгохоор боллоо. Тус арга хэмжээнд 200 сая төгрөг баталлаа.
✅️“Нээлттэй Алтай” арга хэмжээг баталж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга О.Амгаланбаатар, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга С.Мөнхжаргал нарт үүрэг болголоо.
✅️Аймгийн Орон нутаг судлах музейг Төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Хөх дан овогт Ц.Лоохуузын нэрэмжит болголоо.