Говь-Алтай аймгийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

2020.12.28