10 сар

2020.11.03

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/545

10.01

Татах 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

А/546

10.01

Татах

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/547

10.02

Татах

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

А/548

10.02

Татах 

Захирамжийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай

А/549

10.05

Татах

Хуулийн хэрэгжилт хангуулах тухай

А/550

10.05

Татах

Б.Баттогтоход аймгийн алдарт уяач цол олгох тухай

А/551

10.05

Татах 

Захирамж хүчингүй болгох тухай /Жаргалан, Тонхил, Цээл сумын Засаг даргын захирамж/

А/552

10.05

Татах

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай/Дэлгэр сумын сургууль, цэцэрлэгийн дэд бүтэц/

А/553

10.05

Татах

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай/Ахмадын холбоо, сувиллын барилга/

А/554

10.05

Татах 

Комисс томилох тухай /Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг хүлээн авах/

А/555

10.05

Татах

Монгол улсын Ерөнхий сайд аймагт ажиллахад хөрөнгө гаргах тухай

А/556

10.05

Татах

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /Алтай чуулгын хуучин барилга/

А/557

10.08

Татах 

Шагнах тухай

А/558

10.08

Татах

Архи согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай

А/559

10.12

Татах

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай /А/437/

А/560

10.12

Татах

Гэрээ сунгах эрх олгох тухай /Улсын төсвөөр хэрэгжиж буй ажлууд/

А/561

10.13

Татах

Газар эзэмшүүлэх тухай /Ш.Болдбаатар, Х.Содбаяр/

А/562

10.13

Татах

Комисс томилох тухай /14 айлын орон сууц/

А563

10.13

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Шүүхийн байрны засварын ажил/

А/564

10.14

Татах

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /Архи, согтууруулах ундаа/

А/565

10.14

Татах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай/зөвлөмж, дүгнэлт гаргах/

А/566

10.14

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Баян-Уул сумд худаг гаргах/

А/567

10.14

Татах 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Дэлгэр, Гуулин сургууль, цэцэрлэг /

А/568

10.14

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Алтай сум бохир соруулах машин/

А/569

10.14

Татах

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ГИДЦГ-ын “Б”/

А/570

10.14

Татах 

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /Жаргалан, Хөхморьт сум/

А/571

10.14

Татах

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай /А/505 дугаар захирамжаар зарлагдсан/

А/572

10.14

Татах

Комисс томилох тухай /Оргил баг, хүүхдийн тоглоомын талбай/

А/573

10.14

Татах 

Комисс томилох тухай /4 айлын орон сууц/

А/574

10.14

Татах

Комисс томилох тухай /Алтай сумын ЗДТГ-ын барилга/

А/575

10.14

Татах

Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай /үйлчилгээний зориуулалттай газрууд/

А/576

10.14

Татах 

Хөрөнгө гаргах тухай /замын зардал/

А/577

10.14

Татах

Ховд аймгийн төрөлжсөн асрамжийн газарт иргэн шилжүүлэх тухай

А/578

10.16

Татах

Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай

А/579

10.19

Татах

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын айлчлалын тухай

А/580

10.20

Татах

Замын нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай

А/581

10.20

Татах

Комисс томилох тухай /Анагаах-спорт заал/

А/582

10.22

Татах 

Комисс томилох тухай /Анагаах-спорт заал/310 метр зам/

А/583

10.22

Татах

Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөх тухай /Г.Ариунболд-орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай/

А/584

10.22

Татах

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай/Ц.Доржготов, У.Алтангэрэл, Б.Бадам, Ч.Батдэлгэр/

А/585

10.22

Татах

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай /МСҮТ, Магнай трейд, Л.Нанжид, Д.Төгсбаяр, Б.Батхуяг/

А/586

10.22

Татах

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс томилох тухай /А/537 дугаар захирамжаар зарлагдсан/

А/587

10.22

Татах

Комисс томилох тухай /5 айлын орон сууц/

А/588

10.22

Татах 

Ажлын хэсэг томилох тухай /ойн зурвас, ойжуулалт/

А/589

10.23

Татах

Ажлын хэсэг томилох тухай /булаг хаших, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс /

А/590

10.23

Татах

Ажлын хэсэг томилох тухай /аймгийн ЗДТГ-ын ном /

А/591

10.23

Татах 

Аймгийн 2020 оны төсвийн сарын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

А/592

10.23

Татах

Ажлын хэсэг томилох тухай /Махны нөөц бүрдүүлэх /

А/593

10.23

Татах

Тэмцээний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/594

10.23

Татах 

Дэмжлэг үзүүлэх тухай /эмчилгээний зардал/

А/595

10.23

Татах

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /соёл амралтын хүрээлэн/

А/596

10.27

Татах

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /халаалтын систем /

А/597

10.27

Татах 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт авах зарим арга хэмжээний тухай

А/598

10.28

Татах

Аймгийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвсийг худалдан борлуулах тухай

А/599

10.28

Татах

Аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс тэжээл бэлтгэх тухай

А/600

10.28

Татах 

 

А/601

 

Татах

Ажлын хэсэг томилох тухай /Хөл бөмбөг /

А602

10.29

Татах

Хүсэлт шийдвэрлэж, тусламж дэмжлэг үзүүлэх тухай /шагнал, зардал/

А/603

10.29

Татах

“Мал, мах” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

А/604

10.29

Татах