11 САРД ГАРСАН ЗАХИРАМЖ

2021.12.08

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/499

2021.11.01

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаа сунгах тухай

Татах

2

А/500

 

2021.11.02

Хяналт шалгалт хийх тухай

Татах

3

А/501

2021.11.03

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

4

А/502

2021.11.03

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

5

А/503

2021.11.03

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

6

А/504

2021.11.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

7

А/505

2021.11.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

8

А/506

2021.11.04

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

9

А/507

 

2021.11.08

Аймгийн Улаан загалмайн хороонд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

10

А/508

2021.11.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

11

А/509

2021.11.08

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн команд штабын сургалт, бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулах тухай

Татах

12

А/510

2021.11.08

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

13

А/511

2021.11.11

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

14

А/512

2021.11.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

15

А/513

2021.11.08

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

16

А/514

2021.11.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

17

А/515

2021.11.08

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

Татах

18

А/516

2021.11.08

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

19

А/517

2021.11.08

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

20

А/518

2021.11.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

21

А/519

 

2021.11.17

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

22

А/520

2021.11.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

23

А/521

 

2021.11.17

Газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

Татах

24

А/522

2021.11.18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

25

А/523

2021.11.19

Комисс томилох тухай

Татах

26

А/524

2021.11.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

27

А/525

2021.11.19

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

28

А/526

2021.11.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

29

А/527

 

2021.11.19

Хантайшир бөхийн дэвжээнд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

30

А/528

2021.11.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

31

А/529

2021.11.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

32

А/530

2021.11.19

Комисс томилох тухай

Татах

33

А/531

2021.11.19

Комисс томилох тухай

Татах

34

А/532

2021.11.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

35

А/533

2021.11.22

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

36

А/534

2021.11.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

37

А/535

2021.11.23

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

38

А/536

 

2021.11.23

 

Хурдан морины хамгаалалтын төхөөрөмж тээвэрлэх зардалд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

39

А/537

2021.11.23

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

40

А/538

2021.11.23

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

41

А/539

2021.11.25

 

"Хуурын эгшиг-2021" яруу найргийн наадам зохион байгуулах тухай

Татах

42

А/540

2021.11.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

43

А/541

2021.11.25

 

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

44

А/542

2021.11.25

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

Татах

45

А/543

2021.11.25

 

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож, эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

46

А/544

2021.11.25

Захирамж хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай

Татах

47

А/545

2021.11.25

 

Газар эзэмших эрх хүчингүй болгох тухай

Татах

48

А/546

2021.11.25

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

49

А/547

2021.11.25

 

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

50

А/548

 

2021.11.25

Гэрээ байгуулах эжрх олгох тухай

Татах

51

А/549

 

2021.11.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

52

А/550

 

2021.11.25

Гэрээ байгуулах эрх олгох, хөрөнгө гаргах тухай

Татах

53

А/551

2021.11.25

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

54

А/552

2021.11.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

55

А/553

2021.11.25

Шилдэг багш урамшуулах тухай

Татах

56

А/554

2021.11.25

 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад амжилтүзүүлсэн сургууль, багш, сурагчдыг урамшуулах тухай

Татах

57

А/555

2021.11.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

58

А/556

2021.11.25

 

Хилийн 0214 дүгээр ангид дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

59

А/557

2021.11.29

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

60

А/558

2021.11.29

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

61

А/559

2021.11.29

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

62

А/560

2021.11.29

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

63

А/561

2021.11.29

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

64

А/562

2021.11.29

Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөл байгуулах тухай

Татах

65

А/563

2021.11.29

Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай

Татах

66

А/564

2021.11.29

Төрийн байгууллагын албан бичиг солилцооны цахим систем нэвтрүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

67

А/565

2021.11.29

 

Багийн Засаг дарга нарын сургалт зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

68

А/566

2021.11.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

69

А/567

2021.11.30

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

70

А/568

2021.11.30

 

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

71

А/569

2021.11.30

 

Комисс томилох тухай

Татах

72

А/570

2021.11.30

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

73

А/571

2021.11.30

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

74

А/572

2021.11.30

Төсөл сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай

Татах