11 сар

2020.11.12

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх  тухай /5 иргэний хүсэлтийн дагуу/

А/607

11.02

Татах

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /Алтай хотын теле камер/

А/608

11.03

Татах

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай /10 иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээ/

А/609

11.03

Татах

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай /Юнайтедбэст ойл ХХК/

А/610

11.03

Татах

Эзэмшил газрын хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай /Ентүм ХХК/

А/611

11.03

Татах

Газар эзэмших эрх сэргээх тухай

/3 иргэн/

А/612

11.03

Татах

Газар эзэмшүүлэх тухай/2 иргэн/

А/613

11.03

Татах

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай/Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар/

А/614

11.03

Татах

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай/А/303/

А/615

11.03

Татах

Эзэмшил газрын зориулалт, байршил өөрчлөх тухай/А/352, А/510/

А/616

11.03

Татах

Хамтран эзэмшигч өөрчлөх тухай /А/388/

А/617

11.03

Татах

Экэмшил газрын талбай өөрчилж эзэмшүүлэх тухай /2 иргэн/

А/618

11.03

Татах

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай /Д.Тайванбаатар/

А/619

11.03

Татах

Газар эзэмшүүлэх тухай /Алтай орон сууц корпораци/

А/620

11.03

Татах

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг дахин зарлах тухай/Шүтээний өндөрлөгийн ард/

А/621

11.03

Татах

Комисс томилох тухай/1788 айлын шугам сүлжээ/

А/622

11.04

Татах

Комисс томилох тухай /400 м2 авто зогсоол/

А/623

11.04

Татах

Комисс томилох тухай /Анагаах спорт заал/

А/624

11.04

Татах

Урамшуулал олгох тухай /Волейболын идэрчүүд/

А/625

11.04

Татах

Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах тухай /эмнэлэг, эмийн сангууд/

А/626

11.05

Татах

Эзэмшил газрын байршил өөрчлөх тухай/Ажийн оргил ХХК/

А/627

11.05

Татах

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах тухай

А/628

11.05

Татах

Эзэмшил газрын хэмжээ өөрчлөх тухай/Цагдаагийн газар/

А/629

11.05

Татах

Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог тогтоох тухай

А/630

11.05

Татах

Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай /Эмнэлэгүүд/

А/631

11.05

Татах

Комисс томилох тухай /Бугат, ЭМТ, ариу цэврин байгууламж/

А/632

11.06

Татах

Комисс томилох тухай /Есөнбулаг, гэр хороололд бохирын шугам татах/

А/633

11.05

Татах

 

А/634

 

Татах

Хязгаарлалтын арга хэмжээ авч, хөрөнгө зарцуулах тухай

А/635

11.11

Татах

Хөрөнгө гаргах тухай /Шагналын зардал/

А/636

11.12

Татах

Р.Төмөрчөдөрт ажилгүй байсан хугацааны олговор олгох тухай

А/637

11.12

Татах

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А/638

11.12

Татах

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай

А/639

11.13

Татах

“Маскаа зүүцгээе-2” дугаар аяныг өрнүүлэх тухай

А/640

11.13

Татах

Сумдын аюулгүйн нөөцөд өвс олгох тухай

А/641

11.13

Татах

Өвс тэжээлийн цэгийн манаачид ажлын хөлс олгох тухай

А/642

11.13

Татах

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх тухай

А/643

11.13

Татах

Автомашины сэлбэг, сургуулийн нээлтэд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/644

11.13

Татах

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай /Дарив сумын Соёлын төв/

А/645

11.13

Татах

Байгууллагын нэрэнд өөрчлөлт оруулах тухай

А/646

11.13

Татах

Шуурхай штаб, хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухай

А/647

11.14

Татах

Шинэ коронавирусын халдварын болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай

А/648

11.17

Татах

Аймгийн Засаг даргын орлогчийн ажлыг хүлээлцүүлэх комисс томилох тухай

А/649

11.18

Татах

“Хүргэлт” нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах тухай

А/650

11.20

Татах

Бодлогын баримт бичиг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/651

11.20

Татах

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Агаар тооллого/

А/652

11.23

Татах

Комисс томилох тухай /Цогт, соёлын төв/

А/653

11.23

Татах

Аймгийн аюулгүйн нөөцийн өвёний үнийг тогтоож, сумдад олгох тухай

А/654

11.23

Татах

Аймгийн аюулгүйн нөөцөд өвс бэлтгэх тухай

А/655

11.23

Татах

Захирамж хүчингүй болгох тухай /дуудлага худалдаа/

А/656

11.24

Татах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын бүтэц, орон тоо, дүрэм батлах тухай

А/657

11.24

Татах

Шуурхай штаб, хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухай

А/658

11.24

Татах

Орон тоо шинэчлэн тогтоох тухай /ОНӨГ/

А/659

11.24

Татах