12-р сар

А/652

2023. 12.01

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/653

2023.12.06

Гамшигийн сангаас хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/654

2023.12.06

Дүрэм, бүтэц, орон тоог шинэчилэн батлах тухай

Татах

А/655

2023.12.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/656

2023.12.06

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/657

2023.12.06

Ж.Түмэнжаргалын ажил хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/658

2023.12.07

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/659

2023.12.11

С.Батбаатарт дэмжлэг үзүүлэх тухай

Татах

А/660

2023.12.12

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/661

2023.12.12

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/662

2023.12.12

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/663

2023.12.13

Ажлын хэсэг байгуулж, журам батлах тухай

Татах

А/664

2023.12.13

Төсвийн хуваарь батлах тухай

Татах

А/665

2023.12.14

Шуурхай штаб байгуулах тухай

Татах

А/666

2023.12.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/667

2023.12.15

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/668

2023.12.15

Комисс томилох тухай

Татах

А/669

2023.12.18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/670

2023.12.18

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

А/671

2023.12.18

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/672

2023.12.18

Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тооны жишиг хязгаарын тогтоох тухай

Татах

А/673

2023.12.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/674

2023.12.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/675

2023.12.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/676

2023.12.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/677

2023.12.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/678

2023.12.18

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

А/679

2023.12.18

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/680

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/681

2023.12.19

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/682

2023.12.19

Эрх шилжүүлэх ухай

Татах

А/683

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/684

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/685

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/686

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/687

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/688

2023.12.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/689

2023.12.19

Гэрээ байгуулах тухай

Татах

А/690

2023.12.21

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

А/691

2023.12.21

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/692

2023.12.21

“Туульсын хаан Жангар” арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/693

2023.12.22

“Туульсын хаан Жангар” арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/694

2023.12.22

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/695

2023.12.22

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/696

2023.12.22

Комисс томилох тухай

Татах

А/697

2023.12.22

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

А/698

2023.12.22

Комисс томилох тухай

Татах

А/699

2023.12.25

Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

А/700

2023.12.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/701

2023.12.25

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

А/702

2023.12.26

Улсын нөөцийн тэжээлийн сумдад олгох тухай

Татах

А/703

2023.12.27

Шинэ жилийн баярын өдрүүдэд болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Татах

А/704

2023.12.28

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

А/705

2023.12.28

Арга хэмжээний тов, байршил тогтоох тухай

Татах

А/706

2023.12.28

“Жангар” нэршил олгох тухай

Татах