2 сар

2021.06.16

Гарсан

Товч утга

Файл татах

Дугаар

Он, сар, өдөр

1

А/38

2021.02.02

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай, дотуур байр, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, хнүсний хангамжийн талаар авах арга хэмжээний тухай

Татах

2

А/39

2021.02.02

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /өрхийн ЭМТ/

Татах

3

А/40

2021.02.02

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /эм, эмнэлгийн хэрэгсэл/

Татах

4

А/41

2021.02.03

“Аймгийн алдарт уяач” цол олгох тухай

Татах

5

А/42

2021.02.03

Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Татах

6

А/43

2021.02.03

Оны онцлох хүүхдийг шагнахад хөрөнгө гаргах тухай

Татах

7

А/44

2021.02.05

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэн өмчлүүлэх тухай

Татах

8

А/45

2021.02.05

Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Татах

9

А/46

2021.02.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /100 хүүхдийн цэцэрлэг/

Татах

10

А/47

2021.02.05

Сумын төвийн шинэчлэлтөслийн ажлыг хэсэгчлэн хүлээж авах комисс томилох тухай

Татах

11

А/48

2021.02.05

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ОС-ны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах/

Татах

12

А/49

2021.02.05

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

13

А/50

2021.02.05

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Боловсролын салбарын ариун цэврийн байгууламжийн/

Татах

14

А/51

2021.02.09

Дансны үлдэгдэл буцаан олгох тухай

Татах

15

А/52

2021.02.09

Хөрөнгө гаргах тухай /Цэргийн штабт/

Татах

16

А/53

2021.02.09

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Газар тариалан, жимс жимсгэнэ/

Татах

17

А/54

2021.02.09

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

18

А/55

2021.02.09

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Иноваци/

Татах

19

А/56

2021.02.10

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /ИТХ-ын ажлын албанд/

Татах

20

А/57

2021.02.15

Комисс байгуулах тухай ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 77 дугаар тогтоол/

Татах

21

А/58

2021.02.16

Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай /архины/

Татах

22

А/59

2021.02.17

Комисс томилох тухай /30 айлын орон сууц/

Татах

23

А/60

2021.02.17

"Хантайшир-Өргөө" цэцэрлэгт сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

24

А/61

2021.02.17

Эрх шилжүүлэх тухай

Татах

25

А/62

2021.02.17

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

26

А/63

2021.02.19

Үндэсний хэл, бичиг үсгээ эзэмших, хэрэглэх, хамгаалах, хөгжүүлэх тухай

Татах

27

А/64

2021.02.19

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

28

А/65

2021.02.19

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

29

А/66

2021.02.22

Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сунгах тухай

Татах

30

А/67

2021.02.23

Комисс томилох тухай

Татах

31

А/68

2021.02.24

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

32

А/69

2021.02.26

Эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

33

А/70

2021.02.26

Аймгийн аюулгүйн нөөцөд бэлтгэсэн өвс, тэжээлийг хямдралтай үнээр худалдан боролуулах тухай

Татах

34

А/71

2021.02.26

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

35

А/72

2021.02.26

Комисс томилох тухай

Татах

36

А/73

2021.02.26

Комисс томилох тухай

Татах

37

А/74

2021.02.26

Комисс томилох тухай

Татах

38

А/75

2021.02.26

Комисс томилох тухай

Татах

39

А/76

2021.02.26

Комисс томилох тухай

Татах

40

А/77

2021.02.26

Комисс томилох тухай

Татах