8 САР

2021.09.13

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/360

2021.08.03

Тахилгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах комисс томилох тухай

Татах

2

А/361

2021.08.03

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

3

А/362

2021.08.06

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

4

А/363

2021.08.10

Баяр тэмдэглэх тухай

Татах

5

А/364

2021.08.12

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

6

А/365

2021.08.12

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

7

А/366

2021.08.12

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

8

А/367

2021.08.12

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

9

А/368

2021.08.13

Төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 

Татах

10

А/369

2021.08.15

Харваачдад цол олгох тухай 

Татах

11

А/370

2021.08.15

Э.даваажаргалд “Аймгийн хурц арслан” цол олгох тухай 

Татах

12

А371

2021.08.15

М.Өгөөдэйд “аймгийн начин” цол олгох тухай

Татах

13

А/372

2021.08.16

Үзүүлэх сургууль зохион байгуулах тухай

Татах

14

А/373

2021.08.16

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

15

А/374

2021.08.16

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

16

А/375

2021.08.16

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

17

А/376

2021.08.18

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай

Татах

18

А/377

2021.08.18

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

19

А/378

 

 

Татах

20

А/379

2021.08.24

Хөдөө аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай

Татах

21

А/380

2021.08.24

Есөнбулаг, Цогт сумдад Эрэн хайх, аврах салбар, бүлэг байгуулахад шаардагдах хөрөнгийг шийдвэрлэх тухай

Татах

22

А/381

2021.08.25

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

23

А/382

2021.08.25

Ор дэлгэн ажиллуулах тухай 

Татах

24

А/383

2021.08.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

25

А/384

2021.08.26

Газар эзэмшүүлэх тухай

Татах

26

А/385

2021.08.26

Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай

Татах

27

А/386

2021.08.26

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгож эрхийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай

Татах

28

А/387

2021.08.26

Газар эзэмших хугацаа сунгах тухай

Татах

29

А/388

2021.08.26

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг дахин зарлах тухай

Татах

30

А/389

2021.08.26

Захирамж хүчингүй болгох тухай

Татах

31

А/390

2021.08.26

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Татах

32

А/391

2021.08.26

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх тухай

Татах

33

А/392

2021.08.26

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

34

А/393

2021.08.27

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

35

А/394

2021.08.30

Бэлчээрийн хөнөөлт үлийн цагаан оготнотой тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулах тухай

Татах

36

А/395

2021.08.30

Коронавирусын халдварын нөхцөл байдлын үед 2021-2022 оны хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай

Татах

37

А/396

2021.08.30

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

38

А/397

2021.08.31

Техникийн комисс томилохй тухай

Татах

39

А/398

2021.08.31

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

40

А/399

2021.08.31

Гэрээ сунгах тухай

Татах