8 sar

2022.10.03

Дугаар

Огноо

Товч утга

Файл татах

1

А/478

2022.08.01

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батламжлах тухай

Татах

2

А/479

2022.08.03

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

3

А/480

2022.08.03

Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Татах

4

А/481

2022.08.04

Комисс байгуулах тухай

Татах

5

А/482

2022.08.08

Ажлын хэсэг томилох тухай

Татах

6

А/483

2022.08.08

Комисс томилох тухай

Татах

7

А/484

2022.08.08

Комисс томилох тухай

Татах

8

А/485

2022.08.11

Захирамж хэсэгчлэн хүчингүй болгох тухай

Татах

9

А/486

2022.08.11

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

10

А/487

2022.08.11

Газрын байршил өөрчлөх тухай

Татах

11

А/488

2022.08.11

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 

Татах

12

А/489

2022.08.11

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

13

А/490

2022.08.11

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг дахин зарлах тухай

Татах

14

А/491

2022.08.11

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Татах

15

А/492

2022.08.11

Улсын аварга шалгаруулах "Дөл" цогцолбор тэмцээнд оролцуулах тухай

Татах

16

А/493

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Алтай сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

17

А/494

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Баян-Уул сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

18

А/495

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Бигэр сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

19

А/496

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Бугат сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

20

А/497

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Дарив сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

21

А/498

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Дэлгэр сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

22

А/499

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Жаргалан сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

23

А/500

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Тайшир сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

24

А/501

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Тонхил сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

25

А/502

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Төгрөг сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

26

А/503

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Халиун сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

27

А/504

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Хөхморьт сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

28

А/505

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Цогт сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

29

А/506

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Цээл сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

30

А/507

 

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Чандмань сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

31

А/508

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Шарга сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

32

А/509

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Эрдэнэ сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

33

А/510

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" Есөнбулаг сумын малчин залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

34

А/511

2022.08.11

"Алтайн залуус-2022" залуучуудын чуулган, арга хэмжээ зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай

Татах

35

А/512

2022.08.11

Комисс томилох тухай

Татах

36

А/513

2022.08.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

37

А/514

2022.08.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

38

А/515

2022.08.16

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

39

А/516

2022.08.16

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

40

А/517

2022.08.16

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

41

А/518

2022.08.17

Гэрээ шууд байгуулах эрх олгох тухай

Татах

42

А/519

2022.08.17

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

43

А/520

2022.08.17

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

44

А/521

 

2022.08.17

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

45

А/522

2022.08.17

Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

Татах

46

А/523

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

47

А/524

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

48

А/525

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

49

А/526

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

50

А/527

 

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

51

А/528

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

52

А/529

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

53

А/530

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

54

А/531

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

55

А/532

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

56

А/533

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

57

А/534

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

58

А/535

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

59

А/536

 

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

60

А/537

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

61

А/538

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

62

А/539

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

63

А/540

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

64

А/541

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

65

А/542

2022.08.18

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

66

А/543

2022.08.22

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

67

А/544

2022.08.22

Хорио цээрийн дэглэх тогтоох тухай

Татах

68

А/545

2022.08.22

Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай

Татах

69

А/546

2022.08.23

Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай

Татах

70

А/547

2022.08.24

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах

71

А/548

 

2022.08.24

Хамтын ажиллагааны хорооны гишүүнээр томилох тухай

Татах

72

А/549

 

2022.08.26

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Татах

73

А/550

 

2022.08.30

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

74

А/551

2022.08.30

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх тухай

Татах

75

А/552

2022.08.30

Газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлж, талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай

Татах

76

А/553

2022.08.30

Эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгаж, газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх  тухай

Татах

77

А/554

2022.08.30

Газрын талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай

Татах

78

А/555

2022.08.31

Төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийг хэвийн горимд шилжүүлэх тухай

Татах

79

А/556

2022.08.31

Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 2022 оны тооллогын ажлын хэсэг байгуулах тухай

Татах

80

А/557

2022.08.31

Хөрөнгө гаргах тухай

Татах