УДИРДЛАГУУД

2017.08.26

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ЖАДАМБЫН МӨНХЦЭЦЭГ

     Боловсрол: Дээд

     Мэргэжил: Барилгын инженер

     Ажил эрхлэлтийн байдал:

·         1987-1995 онд Барилга угсралтын трестэд инженер

·         1998-2005 онд Есөнбулаг сумын ЗДТГ болон Захирагчийн албанд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн

·         2005-2015 онд АЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэст мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн

·         2015-2016 онд АЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

·          2016-2020 онд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

           АЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 БАЯРМАГНАЙН АЛТАЙБААТАР

 

     Төгссөн сургууль: 

     ГАА-ийн 12 жилийн II сургууль

     2002 он УБИС Биеийн тамирын багш, арга зүйч

     2010 он Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын менежер

    Ажлын туршлага

      2004-2005 он Есөнбулаг сумын ЗДТГ  мэргэжилтэн

     2011 он Тайшир-Гуулийн УЦС-Хүний нөөц

     2011-2015 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Эрүүл мэнд, спортын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

     2015-2016 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Эрүүл мэнд, спортын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

     2016-1019 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

     2019 оноос аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 ПОГНОЙН БААСАН

   Төгссөн сургууль: 

   ГАА-ийн 12 жилийн V сургууль

   2006 он ШУТИС-КТМС Мэдээллийн системийн менежмент

   2009 он ХУИС Бизнесийн удирдлагын магистр

   2012 он Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын менежер

Ажлын туршлага:

   2005-2006 онд Шинэжилэх ухаан техникийн их сургуулийн КТМС-ийн менежментийн танхимд хичээлийн туслах багш

   2006-2015  онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн

   20015-2016  онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

   2016-2019 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинэжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн дарга

 

 

   2019 оноос аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөлвлөлтийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 ДАРЖААГИЙН БАТТАЙВАН

 

Төгссөн сургууль: 

    ГАА-ийн 12 жилийн I сургууль

    2000 он Цагдаагийн академи   

    2009 он ХУИС Бизнесийн удирдлагын магистр

    2011 он Удирдлагын академийн менежер

Ажлын туршлага:

    2000-2010 он  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн

    2010 - 2016 он  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

    2016 он аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын  Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 

 

 

 

 

 

 

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ЧАРДАГИЙН ЖАРГАЛСАЙХАН

 

Төгссөн сургууль: 

 • ГАА-ийн 12 жилийн I сургууль
 • 1992 он Завхан дахь Худалдааны техникум
 • 1997 он МУИС-ийн Эдийн засгийн дээд сургууль

Ажлын туршлага:

 • 1992-2002 онд ГАА дахь Татварын хэлтсийн улсын байцаагч, ахлах байцаагч, тасгийн даргаар ажиллаж байсан 
 • 2002 он Алтай-Аудит ХХК-ний үүсгэн байгуулагч
 • 2004 он МУГЕГ СТБХ-ийн дарга
 • 2006 онд ГАА-ийн Гаалийн хорооны Ня-бо, ГУБ
 •  
 • 2016 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ДАРГА, 

ХУРАНДАА ДАРЖААГИЙН ТӨМӨРБААТАР

 

 

Төгссөн сургууль

 • 1990 онд Говь-Алтай аймгийн Төгрөг суманд 10 жилийн дунд сургууль, 
 • 1990-1994 онд ЦИС-ийг Ерөнхий цэргийн команд, биеийн тамирын арга зүйч багш мэргэжлээр,
 • 1997 онд ротын захирагчийн дамжаа, 2003-2004 онд бакалаврын дамжаа,
 • 2007 онд оперативын тасгийн операторын дамжаа,
 • 2008-2009 онд БНХАУ-ын Нанжин хотод хуурай замын цэргийн сургуулийн штабын сургууль, 
 • 2014 онд ҮБХИС-ийн БХУА-ийн дээд дамжаа тус тус төгссөн. Цэргийн шинжлэх ухааны бакалавр зэрэгтэй.

Ажлын туршлага:

 • 1990-1994 онд Цэргийн их сургуульд сонсогч
 • 1994-1997 онд Зэвсэгт хүчний 210 дугаар ангид салааны захирагчаар;
 • 1997-2004 онд Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангид салаа, салбарын захирагч;
 • 2004-2006 онд Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангийн батальоны штабын дарга;
 • 2006-2008 оны Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангид оператив тасгийн ахлах оператороор;
 • 2008 -2009 онд БНХАУ-д сонсогч;
 • 2009-2011 онд Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангид жагсаал ангийн дарга;
 • 2011-2012 онд ЗХЖШ-ын Хүний нөөцийн хэлтэст хүний нөөцийн нөхөн хангалтын мэргэжилтнээр;
 • 2012-2018 онд нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын цэргийн штабт дайчилгааны офицероор;
 • 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс одоогийн албан тушаалд ажиллаж байна.